Sammenlign og søk beste forbrukslån

Vanligvis er det å søke om lån en treg prosess. For mange oppleves det som veldig selvmotsigende at behandlingen skal gå så sakte når man i enkelte tilfeller trenger pengene fort. Grunnene til å ta opp et lån kan selvfølgelig være mange, og noen av disse grunnene gjør at du gjerne trenger pengene på dagen.

Kanskje skal du pusse opp stua eller reparere bilen? Muligens er det en avslappende ferie i varmere strøk som står øverst på ønskelisten? I slike tilfeller er det tungvint at kompliserte søknader og intrikate prosesser står i veien. Ikke bare er det lange behandlingstider, men det tar også tid før du svar på om du i det hele tatt får muligheten til å låne penger. Netnaut.net gjør det hele enklere.


Fobrukslån på dagen

Det store fortrinnet med å ta opp et forbrukslån på dagen handler om at du får gjort noe med saken akkurat her og nå. I tillegg kan du bruke pengene til det du vil og på det du trenger. Tid er ikke lenger den avgjørende faktoren. Hvis du som låntaker innfrir de ulike kravene som stilles til din søknad er det ingenting som forhindrer deg i få pengene så fort som mulig. Om kredittsjekken som gjennomføres ikke byr på problemer og du har en stabil økonomi vil du kunne låne penger allerede samme dag som du sender inn søknaden.

Netnaut.net eksisterer for å gjøre prosessen enklere for deg som vurderer å ta opp et forbrukslån. En av de største fordelene er at du ikke lenger trenger å tenke på arbeidet med å manøvrere blant ulike banker. Netnaut.net jobber nemlig hele tiden med å finne det beste lånet for deg. Ved å enkelt angi det beløpet du ønsker å låne og din alder kan du la Netnaut.net gjøre jobben. Din oppgave blir å velge mellom de ulike forslagene og finne det lånet som passer best for deg og din livssituasjon.

Når du tar opp et lån ønsker du selvfølgelig at betingelsene skal gagne deg. Det skal være billigst mulig både her og nå, men også på lang sikt. Ingen ønsker å betale for mye for å ta opp et lån. Ved å kunne se de ulike alternativenes betingelser kan du velge det som tjener deg best – samtidig som det går raskt. Når du har skrevet inn de ulike søkekriteriene vil Netnaut.net sine algoritmer jobbe med å finne og presentere de ulike alternativene til deg. Da kan du helt fritt, og uten noen betingelser sammenligne de ulike forslagene foran deg på skjermen. På denne måten blir din jobb bare å helt enkelt bestemme deg for hvilket lån som kommer best overens med dine preferanser. Ikke bare er det lettvint, men det går også veldig raskt. Netnaut.net gir deg det overblikket du trenger for å kunne velge det aller beste for deg og det som passer best til hva du ønsker å bruke pengene på.

Tiden for å la tungvinte prosesser stå i veien for dine drømmer er forbi. Ved å la Netnaut.net gjøre grovarbeidet kan du, hvis søknaden hos den aktuelle banken blir innvilget, i enkelte tilfeller få pengene inn på konto allerede i løpet av dagen. Da står du fritt til å disponere de slik du vil bare en kort stund etter at du sendte inn søknaden til den beste tilbyderen.

Lån på dagen uten sikkerhet

De fleste aktørene som tilbyr forbrukslån tilbyr lån med og uten sikkerhet. Selv om uten sikkerhet er noe dyrere enn hva det er i motsatt tilfelle, betyr et lån uten sikkerhet at du kan ta opp forbrukslån uten å måtte sette bil, hytte eller hus i pant hos banken. Hos Netnaut.net får du oversikt over hvilke banker som tilbyr denne type lån og hva slags betingelser de stiller til sine søkere. Det finnes mange fordeler ved å ta opp et forbrukslån på dagen uten sikkerhet, blant annet gjør det som oftest at du kan få pengene raskt disponibelt på konto fordi du ikke trenger å sette et objekt i pant.

I tillegg er det en økende grad av tilbydere som fokuserer på å tilby slike lån, og dette er noe som gagner deg. Flere aktører fører til at konkurransen mellom de ulike bankene øker og i siste instans bidrar dette til at de ulike betingelsene knyttet til slike lån blir stadig bedre. Blant annet vil rentene som bankene hos Netnaut.net tilbyr til sine kunder alltid oppdatere seg og være konkurransedyktige. Betingelsene vil kontinuerlig være på linje med de aller beste som markedet kan tilby til enhver tid.

Hva slags situasjoner som gjør at du trenger penger raskt kan variere. Det viktigste er at uavhengig av om det er et godt tilbud det er «umulig å si nei til», en uforutsett utgift eller noe annet, er en av de aller største fordelene ved et lån uten sikkerhet at du står fritt til å disponere pengene slik du vil, og der du trenger. Ofte vil størrelsesorden på lånene du kan søke om være opptil 500.000 kroner. Søknadsprosessen vil være rask og om du kvalifiserer for lånet vil i mange tilfeller kunne avdekkes umiddelbart, og dermed vil du ofte få beskjed i løpet av dagen om søknaden blir innvilget.

Innimellom stilles det dog visse kriterier som det er verdt å notere seg. Lån på opp mot 500.000 kroner avhenger eksempelvis av at låneren innfrir visse krav. Som regel gjennomføres det en kredittsjekk på søkeren, samt at mange tilbydere vil forsikre seg om at søkeren har en årsinntekt på minimum 200.000 kroner. Kravene vil imidlertid være færre og ikke minst av mindre omfang hvis den forespurte lånesummen er lavere.
En annen ting man bør være oppmerksom på er om du som søker er under 25 år. I disse tilfellene stiller noen tilbydere krav til en medsøker, altså at du som søker gjør dette sammen med en annen. Derfor er det viktig å vite at ikke bare lånesummen i seg selv, men også betingelsene som stilles varierer fra tilbyder til tilbyder. Netnaut.net samler de ulike aktørene og gir deg raskt en oversikt over hvilke tilbydere som stiller de ulike kravene. Det gir deg muligheten til å hele tiden velge de lånebetingelsene som er mest gunstig for deg og din situasjon.

Billigste forbrukslån på dagen

Hva som er mest gunstig for deg i den situasjonen du befinner deg i, er det bare du som vet. Det er derfor helt avgjørende at du kan stole på at den tjenesten som du benytter deg av setter deg i førersetet. Rett og slett at den eksisterer for å vise frem de ulike alternativene mest mulig objektivt. Netnaut.net er en 100 % nøytral tjenesteforvalter. Det betyr at den ikke har noen skjulte bånd, og ikke foretrekker enkelte tilbydere fremfor andre. Siden det finnes et stort antall interessenter på markedet, vil det ofte være vanskelig å vite hvilke tilbydere som tilbyr de betingelsene som passer best for deg. Ved at Netnaut.net er en fullstendig uavhengig side vet du at sikkerheten er på din side som låntaker.
Hvilke faktorer er det som spiller inn på et billig forbrukslån?

Uavhengig av hvilken situasjon du er i, eller hva pengene skal brukes til, er det viktig at rentesatsen er gunstig. Det er dette som i stor grad bestemmer om lånet du søker om blir billig eller dyrt. Hva rentesatsen vil ligge på avhenger av din private økonomi og blir ofte satt basert på kredittsjekken som bankene foretar seg. I praksis betyr dette at rentesatsen som regel varierer fra person til person. Dette kalles effektiv rente.
Den nominelle renten er utgangspunktet og derfor er denne lettere å forholde seg til uavhengig av de faktorene som vurderes av banken. Det betyr ikke at det er denne renten du betaler, men ved å se på den nominelle renten vil det være lettere å forstå hva som er en gunstig effektiv rentesats for ditt lån. For at vi skal kunne kategorisere et forbrukslån som billig bør således den nominelle renten ikke overskride 20 prosent. I tillegg til at din privatøkonomi påvirker den effektive renten, kommer etableringsgebyrer, termingebyrer, purregebyrer og fakturaavgifter i tillegg. Det lønner seg derfor å bli kjent med betingelsene for å vite hva som er det billigste forbrukslånet for deg. Alle disse faktorene påvirker hva du skal betale, og er elementer du bør gjøre deg kjent med før du signerer låneavtalen.

Du burde allikevel ikke bare se på rentesatsen, da andre faktorer også spiller inn på hva vi kan kalle et billig forbrukslån.
Dermed lurer du kanskje på hva som utgjør et rimelig forbrukslån? Det er forståelig. Selv om det uten tvil er individuelt avhengig av hver enkelt livssituasjon finnes det noen generelle kjennetegn på hva som er gunstige betingelser. I kjappe trekk er fleksibilitet, lave renter og uavhengighet tre nøkkelord. Fleksibilitet handler om hva banken tillater og ikke tillater. En tilbyder som er villig til å eksempelvis gi deg betalingsutsettelser når det trengs eller en reduksjon av fakturagebyrer er en fleksibel aktør. Lave renter ble nevnt i forrige avsnitt om nominell og effektiv rente, og det vil være lønnsomt å sette seg inn i dette. Til sist kommer uavhengighet, og dette kan være et av de viktigste prinsippene. At tilbyderen gir deg mulighet til å selv bestemme hvor mye du ønsker eller har kapasitet til å betale tilbake hver eneste måned gjør det lettere å planlegge. Gode kriterier gir deg frihet til å styre lånet ditt slik det passer deg. Det kan ofte være smart hvis inntektene dine er uforutsigbare eller uregelmessige. Slike betingelser er attraktive. Et billig forbrukslån handler derfor om mer enn bare penger.

En bank som er villig til å gi deg et lån på dine vilkår er ikke bare gunstig, men i de fleste tilfeller også lønnsomt. På den ene siden er det formålstjenlig å gjøre seg kjent med de økonomiske betingelsene til hver enkelt tilbyder, men på den annen side vil det ofte være de individuelle tilpasningene som banken er villig til å gjøre som lønner seg på lang sikt. Dette er kjennetegnene på et rimelig og gunstig forbrukslån. Ved å benytte deg av Netnaut.net får du presentert alle aktuelle tilbydere, og når det er du som kan velge mellom ulike interessenter er det også du som sitter på makten til å skaffe deg et så godt og billig tilbud som mulig.

Bank ID

Antageligvis har du en Bank ID, den lille kodebrikken som du bruker til å komme inn og manøvrere i nettbanken din eller i andre offentlige tjenester. Det er likevel ikke sikkert at du vet hva meningen med denne kodebrikken er. I begynnelsen ble Bank ID først og fremst utviklet for at norske kunder ikke bare skulle kunne bli identifisert, men også kunne identifisere seg i sine respektive nettbanker. I nyere tid har Bank ID utviklet seg og blitt tatt i bruk av andre ulike nettbaserte tjenester som en form for digital identifikasjonsmulighet. Det er hensiktsmessig og sparer mye tid.

Når du søker om forbrukslån er det nettopp denne lille kodebrikken som gjør at du i mange tilfeller kan få utbetalt pengene og ha de disponibelt på kontoen din allerede samme dag. Bankbransjen har i stor grad blitt effektivisert ved at du nå ikke bare kan identifisere deg digitalt ved hjelp av din Bank ID, men også kan bruke kodebrikken som en digital signatur. I tillegg til at dette gir deg muligheten til å unngå trege og intrikate søknadsprosesser med lang behandlingstid, har det også gjort betingelsene knyttet til lånet bedre. Effektiviseringen som gjør at søknadene blir mindre kompliserte bidrar nemlig ikke bare til å spare tid, men også til at prisene på forbrukslån går ned. Det blir rett og slett billigere enn hva det var tidligere.

Forbrukslån trinn for trinn

Tidligere har det lønnet seg å snakke direkte med de ulike bankene for å skaffe seg et uforpliktende tilbud i saker som gjelder forbrukslån. Slike situasjoner gir banken all makt, og det kan være vanskelig å vite hvilke tilbud som er hensiktsmessige eller ikke. Med nettsiden Netnaut.net blir makten overført til deg og du kan selv forholde deg til, samt undersøke de ulike interessentene. Dette gjør ikke bare situasjonen oversiktlig, men i mange tilfeller blir også lånet ditt billigere på generell basis.

Når du har bestemt deg for hvilke banker som gir deg det beste tilbudet vil det som regel være noen steg man som låntaker må ta i søknadsprosessen. Nedenfor følger en gjennomgang av de mest generelle stegene. Disse kan være lurt å gjøre seg kjent med:
Informasjon

Når du har skaffet deg oversikt over de ulike tilbyderne og vil finne ut mer om hver enkelt, så etterspør de ofte informasjon. Dette gjør de for å kunne skreddersy et tilbud som skal passe til deg og den livssituasjonen du befinner deg i. Det er her din Bank ID kommer inn i bildet. Kodebrikken gjør at de tilbyderne du har valgt ut har informasjonen de trenger lett tilgjengelig. Dette gjør de for å gi deg et så godt tilbud som mulig. Informasjonen er nemlig ikke bare lagret på din Bank ID, men kodebrikken i seg selv fungerer som nevnt også som en verifisering og bekreftelse på at du er den du er. Deretter vil tilbyderen i de fleste tilfeller foreta en kredittvurdering som vurderer din kredittkapasitet basert på din historikk. Dette betyr at banken på sin side graderer i hvilken grad du er en sikker låntaker og dermed kan basere tilbudet de gir deg på faktorer som din kredittevne og historikk.

Behandling

Etter å ha sett over ulike tilbud du har mottatt bestemmer du deg antageligvis for hvilken tilbyder som har gitt deg det beste forslaget, samt den beste totalavtalen over tid. Da vil søknaden din behandles, og her er det som regel kredittvurderingen din som avgjør. Det avsluttende tilbudet du sitter igjen med etter behandlingsprosessen kan variere ut ifra de opplysningene som ulike kredittselskaper har lagret om deg. Eventuelle betalingsanmerkninger eller utestående betalinger er faktorer som kan påvirke en slik prosess. I utgangspunktet vil slike elementer påvirke størrelsen på lånet, rentene og i noen tilfeller hvilket tidspunkt du kan regne med å få pengene utbetalt.

Behandlingstid

Når behandlingen er gjennomført vil du få beskjed umiddelbart fra den aktuelle tilbyderen. Fortrinnsvis på SMS eller via den e-posten du har oppgitt i søknadsprosessen. Har du Bank ID kan du logge deg inn på bankens nettside. Der vil det ligge et individuelt tilpasset tilbud og du kan se over de ulike kriteriene, samt betingelsene knyttet til selve avtalen. Mange banker har raske behandlingsprosesser og du vil kunne få et tilbud tilsendt kort tid etter at søknaden ble sendt inn for behandling.

Signering og godkjennelse

Sammen med godkjenningen og tilbudet som banken har utstedt vil det også ligge et gjeldsbrev. Tilbudet i seg selv er ikke forpliktende, da du bestemmer selv om du aksepterer det eller ikke. Du blir ikke låst til noe når du logger deg inn på bankens sider, noe som betyr at du kan søke om tilbud fra ulike banker samtidig. Tilbudet har imidlertid som regel en svarfrist, så dersom du av ulike grunner ikke signerer vil tilbudet helt enkelt frafalle når fristen har passert, uten at du trenger å tenke mer på det.

Hvis du synes totalavtalen som tilbys er god og den passer for deg, da kan du signere. Med tilbudet følger det som nevnt et gjeldsbrev og det er her du signerer. Dette gjør du enkelt digitalt med din Bank ID på bankens nettsider. Den elektroniske signaturen er umiddelbar og gjør at du som låntaker dermed kan få pengene inn på konto forholdsvis raskt etter at gjeldsbrevet er signert. Ikke bare er den digitale prosessen raskere, men også utbetalingen i seg selv vil ta kortere tid når det hele skjer elektronisk.

Angrerett

Dersom du skulle angre deg etter at du har signert gjeldsbrevet digitalt er det godt å vite at du fortsatt har mulighet til å angre. Angrerett har du også etter at pengene har blitt overført til din konto. Hvis du av ulike grunner ønsker å gå tilbake på den avtalen du har signert gjør du dette ved å fylle ut et skriftlig skjema som du sender til den aktuelle banken du har inngått avtalen med. Skjemaet du må fylle ut følger vanligvis med tilbudet og er å oppdrive på bankens nettsider. Det finnes imidlertid noen generelle regler for angrerett som det kan være lurt å gjøre seg kjent med. De er som følger:

  • Fristen for å gi tilbyderen informasjon om at du vil benytte deg av angreretten og sende inn skriftlig dokumentasjon er 14 dager.
  • I løpet av 30 dager må du betale tilbake det aktuelle lånebeløpet i sin helhet til den aktuelle banken.
  • I de fleste tilfeller kreves det en kompensasjon i forbindelse med det å benytte seg av angreretten og du må også belage deg på å betale renter basert på den tiden du hadde pengene disponibelt på din konto.
  • Forsikring

    De fleste banker tilbyr en forsikring knyttet til forbrukslånet i tilfellet uhellet skulle være ute. Noen ganger kan uforutsette hendelser i din livssituasjon føre til at det blir vanskeligere for deg å betale tilbake forbrukslånet. Permittering fra arbeidsgiver, lengre sykemelding, ulykker eller uføre kan gjøre det komplisert å håndtere den avtalte nedbetalingsplanen du og banken har blitt enige om. Ved å skaffe deg en forsikring vil du kunne ha krav på visse forhåndsbestemte fordeler ved uforutsette hendelser.

    På samme måte som det stilles visse krav i forbindelse med selve forbrukslånet så er det også betingelser knyttet til hva slags forsikring som bankene er villig til å tilby deg som søker – primært forstått som det beløpet du betaler for forsikringen og hvilke uforutsette hendelser den dekker. Som regel finnes det ofte både en nedre og en øvre aldersgrense på hvem som kan tegne forsikring, i tillegg til at hvordan en forsikringsavtale blir utformet påvirkes av din arbeids- og inntektssituasjon.

    Forsikringen betales vanligvis enten som en egen separat faktura du får tilsendt eller som en del av nedbetalingsplanen du legger sammen med banken din. I det siste tilfellet vil den inngå som en del av den summen du betaler månedlig eller på kvartalsbasis, alt avhengig av hva slags avtale du har inngått med den tilbyderen som har gitt deg forbrukslånet.